Tin tức

SV388 – Trại Gà An Trường Võ Và Các Thông Tin Sư Kê Cần Biết

Trại gà An Trường Võ là một trong những địa điểm cực kỳ nổi tiếng [...]

SV388 – Mít Trà Cú Là Nhân Vật Thế Nào Trong Giới Đá Gà?

Mít Trà Cú là một sư kê cực kỳ nổi tiếng trong giới đá gà [...]

SV388 – Trại Gà Phúc Bình Dương Là Một Địa Chỉ Như Thế Nào?

Trại gà Phúc Bình Dương là một trang trại mang đến nhiều giống chiến kê [...]

SV388 – Gà Đòn Khánh Hòa Vương Cực Nổi Tiếng Tại Miền Trung

Gà đòn Khánh Hòa Vương là một trong những trang trại có tiếng tại khu [...]